Värdegrundsfrågor har alltid intresserat mig. Som konsult motiveras jag av att bidra till att organisationer och företag lever sin värdegrund så att engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare samskapar goda resultat och en utvecklande arbetsmiljö.

Jag har arbetat med människor och förändringsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå i över 30 år. Det har gett mig en gedigen erfarenhet av verksamhets-, organisations- och ledar/medarbetarutveckling i Sverige och internationellt.

Jag arbetar utifrån ett gestaltiskt förhållningssätt. Det innebär bl a helhetssyn på människan och de system hon ingår i och formar. Att skapa ett icke-dömande klimat som grund för nyfiket utforskande och dialog är viktigt,liksom att bidra till ökad medvetenhet på individ-,grupp- och organisationsnivå om nuläge och mål. Individen eller systemet får redskap att hantera dilemman och relationer så att kraften läggs på att samskapa goda resultat.Upplevelsebaserade metoder och feedback tydliggör ansvar och egna val och stödjer lärande.

Erbjudande och exempel på tidigare uppdrag

 • Förändringsarbete/processer på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Organisationsutveckling; roller, ansvar och arbetssätt
 • Värdegrund och vardagskultur
 • Individuellt chefsstöd/coachning och chefs/ledarutvecklingsprogram
 • Mentorprogram för chefer och medarbetare Kris- och konflikthantering
 • Individ- och grupputveckling
 • Projektutbildning – för uppdragsgivare, projektledare och chefer
 • Strategisk kompetensförsörjning

Några uppdragsgivare

Gävleborgs läns landsting, Forum Syd, Sida, Skolverket, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Kyrkan, Tewonder

Min bakgrund

 • Många år som chef, projektledare, HR- och organisationskonsult inom Röda Korset 
 • Internationella uppdrag i Ryssland (ledar- och organisationsutveckling), Thailand (psykosocialt stöd efter tsunamin), Nepal (utvärdering av lokala projekt i Himalaya)
 • Jag är psykolog och har en mastersexamen från Gestaltakademien i Skandinavien/ University of Derby, U.K. med fokus på organisation, system, grupp- och individutveckling

CV Christina Rahmn

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande så återkommer vi till dig