2016 17 nov
2016 17 nov

Vetenskapligt pris för forskning om ledarskap

Vetenskapligt pris för forskning om ledarskap

Rollspel och upplevelsebaserade övningar kopplade till deltagarnas vardagsdilemman är en naturlig del i Directas pedagogik och ledarutvecklingsprogram". Att det är en framgångsrik pedagogik stöds av psykolog Susanne Tafvelin som har belönats med Umeå kommuns vetenskapliga pris 2016 för sin forskning om ledarskap och ledarutbildningar. ST har i sin forskning pekat på betydelsen av chefen som förebild, det vill säga att chefen lever som hen lär och leder arbetet med tydliga ideér, mål och vivsioner, som något som även gynnar de anställdas hälsa. Andra faktorer som hon visat gynnar de anställdas hälsa är chefens förmåga att lyssna och ta sig tid för enskilda medarbetare, och stimulera till att ta ett eget ansvar och lösa uppgifter på sitt eget sätt.
Susanne Tafvelin och hennes forskargrupp i Umeå samarbetar med bland annat en forskargrupp vid Karolinska institutet för att förbättra ledarutbildningarna och i förlängningen uppnå en bättre hälsa bland medarbetarna. "Vi testar olika upplägg för ledarutbildningar och en av de faktorer vi vet har stor betydelse för att skapa effektiva ledarutbildningar är exempelvis rollspel, och då gärna med realistiska scenarier tagna från den egna vardagen samt att deltagarna får en bra återkoppling på träningen och en individuell profil på det egna ledarskapet".
 • ”Vi har ökat tilliten och öppenheten i vår chefsgrupp, och utvecklats både som individer och som grupp. Vi har visat andra sidor av oss själva och vi känner oss mer trygga med varandra nu vilket stärkt samarbetet mellan oss och ökat arbetsglädjen. Feedback har blivit en naturlig del av vår vardag och vi påminner varandra om att använda detta viktiga verktyg samt inspirera alla våra medarbetare att göra detsamma." Produktionschef, Kajsa Fisk
 • Susanne Ny
  För att bli en bra affärsman eller affärskvinna måste du först själv inse att du faktiskt tillför kunden värden och att värdet har ett pris, dvs. att våga ta betalt. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm