Jfrenkel Directa11
2014 19 sep
2014 19 sep

Därför behövs fler än en kvinna ledningsgruppen

Därför behövs fler än en kvinna ledningsgruppen

I Kim Loelds masterstudie "Ensam kvinna i ledningsgruppen - en studie i maktlöshet" framkommer att i  ledningsgrupper där ett kön är överlägsen majoritet, skapas brister avseende inflytande och makt. Reultatet vsiar också att i ledningsgrupper som består av endast en kvinna  och resten män, uppstår obalans i samarbetet. Män stödjer varandra, bekräftar varandra och kommunicerar på ett sätt som kvinnan upplever som exkluderande. Det leder till en allvarlig resursförlust. Därför behövs fler än en kvinna i ledningsgruppen.

Läs hela debattartikeln här

 • Jag uppskattar Joars förmåga att snabbt förstå verksamheten och vad vi behöver utveckla. Han har följt mig genom åren på de olika uppdrag som jag haft, både inom kyrkan och Ersta diakoni. Thorbjörn Larsson, Vd Vårdalstiftelsen
 • Susanne Ny
  Genom att lära känna dig själv först blir du även uppfattad som en tryggare ledare och därigenom fattar du även bättre beslut. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm